Üst Kısım
Banner
Üst Kısım

 
Trabzon Sanat Portalı
  KATEGORİLER
  TRABZON
  AYIN KONUĞU
  SANAL SERGİ
  VİDEO SANAT
  RESİM
  MÜZİK
  TİYATRO
  FOTOĞRAF
  HEYKEL
  KARİKATÜR
  EDEBİ ESERLER
  EL SANATLARI
  FOLKLOR
  Site Kullanım Bilgisi

 

Haber Arşivi

 

  Haberler  
 
Haber
 
:: Trabzon Sanat ::

Süleyman Saim Tekcan Retrospektifi

Trabzon'lu Sanatçı Süleyman Saim Tekcan İMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) Kurdu.

Süleyman Saim Tekcan Retrospektifi

Tekcan yoğun sanatsal üretimiyle, eğitimciliğiyle ve Türkiye’de özgün baskı resmin gelişimine katkılarıyla Türk sanat ortamında önemli yere sahip bir sanatçıdır.
Bugün 45 yıllık sanat yaşamını ardında bırakan Süleyman Saim Tekcan belleklerde özgün baskılarıyla yer etmiş olmasına karşın bu uzun sanatsal yaratım sürecinde desen, yağlı boya, suluboya ve bronz heykeller yapmıştır. Süleyman Saim Tekcan çalışmalarında deneye öncelik tanıyan bir sanatçıdır ve özgün baskı alanında kendine özgü bir teknik geliştirmiştir.
Sanatçı yapıtlarına yaşadığı çevreden, doğadan, Anadolu uygarlıklarından ve Osmanlı sanatından kaynaklanan biçimlerle bir kimlik kazandırmış, ancak onları evrensel sanat ölçütleri içinde ifade etmiştir.
Çocukluk yılları Karadeniz’de Trabzon’da geçen sanatçı 1958-1961 yılları arasında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde öğrenci olur. Burada Refik Epikman, Şinasi Barutcu, Veysel Erüstün gibi hocalardan ders alır. Süleyman Saim Tekcan devletin tanıdığı olanaklarla tiyatro, müzik, spor ve sanat alanlarında çeşitli imkânlar sunan bu kurumda sanatla iç içe yaşar, estetik bilgilerin yanı sıra gelecekte onun için çok önemli olan malzemeyi tanımayı ve kullanmayı, emeğin ve becerinin sanat yapıtının oluşumuna katkısını öğrenir. Onun mükemmel bir eğitimci olmasında kuşkusuz Eğitim Enstitüsü’nün payı büyüktür. 1968-1975 yılları arasında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde, 1975-1998 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitimciliği yanında dekanlık ve bölüm başkanlığı gibi idari görevleri de sürdüren sanatçı bu kurumlarda gravür, litografi ve serigrafi atölyeleri kurmuştur.
1970-1971 yıllarında Almanya’da Münih Akademisi başta olmak üzere bir çok sanat kurumunda özgün baskı ve özgün baskı eğitimi üzerine yaptığı çalışmalar sanatçının gerek eğitimciliğine gerekse sanatına yeni bir katkı getirir.
1970'li yıllarda Türkiye'de özgün baskı diğer sanat dalları yanında ağırlığını daha fazla hissettirdiği ve önem kazandığı bir döneme girmiştir. Bu dönemde Süleyman Saim Tekcan ilk baskı atölyesini 1974 yılında Kuyubaşı Aralık Sokak'ta kurarak, kendi baskılarını üretmeye başlamıştır. Bu atölyeyi ilk kurduğunda, Tekcan sadece kendi gravür ve serigrafi çoğaltmalarını yapmayı amaçlamış ve atölyenin gravür presi, serigrafi makinesi ve kurutma rafları gibi tüm makine donanımını, Almanya'dan getirdiği örnek projeleri uygulayarak kendisi yapmıştır. Türkiye'de özgün baskı üretimi için gerekli donanımın olmadığı bir dönemde, kendi tasarladığı preslerle baskı üretimine geçen atölyesini diğer sanatçılara da açmıştır.
Atölyenin ilk özgün baskı yapan sanatçısı Nurullah Berk olmuştur. Daha sonra sırasıyla Gündüz Gölönü, Ferruh Başağa, Neşet Günal baskılarını gerçekleştirmişlerdir. Atölye 1974'ten 1977'nin ikinci yarısına kadar çalışmalarını Kuyubaşı’nda sürdürmüştür. Ancak daha geniş bir mekâna ihtiyaç duyulmuş ve atölye 1977 Haziranında Söğütlüçeşme Derici Zeynel Sokak'taki yerine taşınmıştır. Burası kısa zamanda sadece bir baskı atölyesi olmaktan çıkıp, sıcak atmosferi ile sanatçıların uğrak yeri olan, sanat sohbetleri ile dolu bir buluşma mekânı haline gelmiştir. Cihat Burak, Avni Arbaş, Emin Barın, Nedim Günsur, Elif Naci, Zühtü Müridoğlu, Semih Balcıoğlu, Ali Teoman Germaner, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Özer Kabaş, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün gibi sanatçılar bu atölyede bir yandan iş üretmişler, bir yandan da sanatsal sohbet toplantıları yaparak bu özel mekânın oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Atölyenin müdavimleri arasında Şahap Balcıoğlu, Aziz Nesin, Bertan Onaran, Malik Aksel, Turhan Selçuk, Mehmet Ali Aybar, Hamit Kınaytürk gibi isimleri saymak mümkündür.
Siyasi çalkantılar ve sıkıntılarla geçen 1970'lerden sonra 1980'li yıllar Türkiye'de siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar sanat ve sanatçı açısından da bir dönüm noktası olmuştur. 1970'lerde daha çok toplumsal konulara yönelen ve içine kapanan sanat ortamı, 1980'lerde dış dünya ile daha yakın iletişime geçmiş, sanatçılar yapıtlarını yavaş yavaş Türkiye dışındaki ortamlarda da gösterme olanağını bulmuşlardır. Bu ilişkiler Türk sanatçısının çağdaş sanat ortamındaki yerini ve kimlik sorununu gündeme getirmiştir. Geçmiş yıllarda sanatçının Batıdan etkilenmesi ve hatta bazı yeni akımları ülkeye getirmesi beklenirken, 1980'lerde kimlik ve özgünlük sanatçıların üzerinde düşündüğü başlıca konular olmuştur. Bu amaçla eski Anadolu uygarlıkları ve yeni bir yaklaşım olarak Osmanlı sanatı sanatçıların ilgi alanına girmiş, pek çok sanatçının araştırdığı ve yararlandığı bir kaynak olmuştur.
Yalın geometrik kurgusuyla mimari, zengin renk ve kompozisyon düzeniyle minyatür, dinamik çizgileriyle hat sanatı sanatçılara yeni yaratı olanakları sağlamıştır. Adnan Çoker, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Ergin İnan gibi sanatçılar yapıtlarında bazen yalın soyut ifadelere varırken bazen de alışılmışın dışında bir figürasyona ve eski yazıya yer vermişlerdir.
1980-1987 yılları arasında Söğütlüçeşme'deki atölyede Elif Naci, Nurullah Berk, Cihat Burak, Veysel Erüstün, Ergin İnan, Erol Akyavaş gibi sanatçılar baskılarını gerçekleştirmek için toplanırlar. Sanat sorunları üzerine yapılan sohbetlerin başlıca konusu çağdaş Türk sanatının nasıl olması gereği üzerinedir.
Süleyman Saim Tekcan "Erol Akyavaş bizim atölyede yapılan minyatür çalışmaları döneminde gelip, çalışan bir sanatçıydı. İç mekân resimleri yapıyordu, tuğlalar ve iç mekân görüntülerinin yer aldığı bir çok resim vardı ki bizde yaptığı baskılar da bunun kanıtıdır. Ondan sonraki dönemlerde Ergin İnan atölyede çalışıyordu. Bu ortamdan ben de etkilendim." diyerek o yılların atölye deneyimlerine, sanatçıların ortak düşüncelerine değinmektedir. Süleyman Saim Tekcan'ın gerçekleştirdiği "Uygarlıklar" ve "Atlar ve Hatlar" gibi serileri bu dönemin düşüncelerinden etkilenen, bu görüşleri paylaşan ve yansıtan örneklerdir.
Süleyman Saim Tekcan, daha gelişmiş imkânlara sahip bir diğer atölyeyi 1984 yılında tamamlamış ve aynı yılın 13 Ekim günü Artess Çamlıca Sanat Evi adıyla açmıştır.
Burası litografi, serigrafi ve gravür gibi baskı tekniklerinin tümünü içeren, modern bir atölyede olması gereken tüm imkânları barındırmıştır. Bu arada geniş galerileri, büyük bir baskı arşivi, kütüphanesi ve misafirhanesi ile uluslararası boyutlarda örnek bir baskı atölyesi yapısına kavuşmuştur.
İMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) adıyla 2004 yılında kurulan müzede özgün baskı tekniklerinin tümünü içeren ve Türk sanatının da en büyük ustalarının çalışmalarından oluşan koleksiyonu sergilenmekte ve baskı çalışmaları sürdürülmektedir.
kaynak : www.lebriz.com


468x60

 
 
 
:: Trabzon Sanat ::
Resim Sergisine Davet
Zafer Kalfa
7. Ki Devamı
___________________

Karma Resim Sergisine Davet
2009 Yılında Trabzon'da Kurulan Tayfa Genç Sanat G Devamı
___________________
11 Renk Sergisine Davet
11 Renk Resim ve Heykel Sergisi 28 Şubat Pazartesi Devamı
___________________
Kadın Filimleri Trabzon 'da
. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festi Devamı
___________________
Cem Tarım Rüzgarı
“Lodos” adlı albümüyle Karadeniz müziğine farklı b Devamı
___________________
Saydam Düşler Sergisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakülte Devamı
___________________
KTÜ'de Sanat Ekinlikleri
KTÜ Devlet Konservatuarı 2010 Cumhuriyet Bayramı S Devamı
___________________
Nü ve Ön Yargı Sergisi
Sanatçı Ayla Aksoyoğlu İstanbul Galeri Artist de Devamı
___________________
Ekim Geçidi 9 Trabzon Sergisi Açıldı
MODERNİST- EKİM GEÇİDİ 9 TRABZON SERGİSİ

Devamı
___________________
K.P.S.D Karma Resim Sergisi
Milli Piyango Sanat Galerisi Ankara - K.P.S.D Karm Devamı
___________________


:: Trabzon Sanat ::
Trabzon Sanat

-Turkuaz Sanatevi Sergisi
-Aksoyoğlu Pariste Sergi Açtı
-Umut Tiyatrosu Yeni Oyunu
-Abit Güner Resim Sergisi
-Serdar Yılmaz Ödül Aldı
-Ercan Ayçicek Resim Sergisi
-Doktorlar Kareleriyle
-Ahmet Şefik ve Kitabı
-Halil Baş Resim Sergisi
-8 Kadın 8 Bakış Resim Sergisi
-8 Renk Resim Sergisi
-Zeynep Başkan Sergi Açtı
-Yusuf Trabzon 'u Çok Özledim
-Anadolu Ateşi Trabzon ' da
-Ressam Fuat Saka
-Sergi İlgi Topladı
-Karma Resim Sergisi
-Anılar Oyunu Sahnede
-Trabzon Müziğe Doydu
-Mustafa Ata Atölyesini Açtı
-Trabzon Ödül Kazandı
-Belgesel 8 Haziranda Sanat Evinde
-Kadir Şişginoğlu Sanat Fuarında
-Ziya Ramoğlu Kitabı Çıktı
-Atölye Göznuru Sergisi Açıldı
-Özdemir Hafızoğlu İmza Günü
-Yeni Bir Oyun Doğal Zehir
-Abit Güner İstanbul'da
-Anlamlı Bir Yapıt Açılışı
- Karikatür Çalışması
-38. Geleneksel Fotoğraf Sergisi
-Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri
-Sevgi Birinci Resim Sergisi
-Sanatın Toplumsal İşlevi
- Muhteşem İstanbul Sergisi
-34.Geleneksel Sergi Açıldı
-Saygıyla Anıyoruz
-Ankara'da Trabzon Tanıtıldı
-Görkemli Bir Sergi Açılışı K.P.S.D
-Kadınlık Sanatı Projesi
-Türk Resminde Renkçi Yaklaşımlar
-Tuna Yavuz Fotoğrafta Yeni Vizyon
-Şehir Tiyatrosu ve Özlem Şahin
-T.D.T Yeni Sezona Hazır
-Anılarda Trabzon Fotoğraf Albümü
-Bir Kültür Şehri Trabzon
-100 yılda Bir Dergi Çıkıyor
-66.Kitabıyla Mustafa Yazıcı
-Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi
-Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
-Osman Yağmurdereliyi Kaybettik
-Levent Kırca Trabzon'da
-Trabzon Sanat Tiyatrosu Plaketi
-Balmumu Heykel Sergisi Trabzon'da
-Metin Öztürk Ülkeye Açılıyor
-Oğuzeli Türkelli fotoğraf sergisi Açı
-Çocuk Tiyatrosu Sürmene'de
-Umut Tiyatrosun'dan Basına Destek
-Saygıyla Anıyoruz
-Hanefi Yeter Eserleri Forum'da
-Öğrencilerden Fotoğraf Sergisi
-Güzel Sanatlar Lisesi Sergisi
-Araklı'da Tiyatro Etkiledi
-Trabzon'da Sunay Akın Esti
-Sanata Engel Yok
-K.T.Ü den Tiyatro Şöleni
-D.T.M Turneyi Tamamladı
-Trabzon'a Davet
-Trabzon'lu Meşhurlar Kitabı
-Öğrencilerden Yeni Bir Sergi
-Selman Uzun Sergisini Açtı
-Güzel Sanatlar Lisesinden Başarı
-Oğuzeli Türkelli Sergisi Açıldı
-Yüksel Baydar Resim Sergisi
-Metin Öztürk Ülkeye Açılıyor
-3.Kitap ve Kültür Şöleni Mükemmeldi
-K.t.ü den Resim Sergisi
-Ayın Konuğu Tekcan
-Derya Gülü Oyununa Alkış
-Sanat Evinde Samuel Beckett Sergisi
-Kanuni Defilesi Mükemmeldi
-Umut Tiyatrosu Eleştirdi
-Trabzon Güzel Sanatlar Lisesi
-Mustafa Cinel Ankara'da Sergi açtı
-Fıap Gezisi
-İz Fotoğraf Sergisi
-Dokuz Canlı Oyunu Etkiledi
-6. Doğa İnsan ve Sanat Kampı
-Birol Üzmez Fotoğraf Sergisi
-Sanat Sokağında Fotoğraf Sergisi
-Güzel Sanatlar Lisesi Başarı Dolu
-Karanlığa Sesleniş Çıktı
-35. Sanat Yılı Kutlanılıyor
-Fotoğraf Sergisi
-Yeni Bir Oyun ''Dış Ses''
-Sanat Mecliste Tartışılıyor
-Veysel Acar Resim Sergisi
-Mimarlar Odası Fotoğraf Yarışması
-Trabzon'lu Meşhurlar Kitabı Galası
-Ali Candaş Resim Sergisi
-Müjdat Gezen'den Mesaj
-Trabzon’a Sanat Okulu Açalım
-Sanat Evinde Basın Tarihi Anlatıldı
-Belgesel Yaşatıyor
-Sanat Evinde Durmak Yok
-Trabzon Umut Tiyatrosu Kuruldu
-Bedri Rahmi 'nin Yemini
-Forum Bölümünde Buluşalım
-T.D.T Festivale Gidiyor
-Mimar Sinan 'da bir Trabzon 'lu
-Vali Nuri Okutan Şarkı Söyledi
-Sanat Evine Özak Desteği
-Nihat Genç
-Teşekkürler Sanat Dostları
-Resim Yarışması
-K.T.Ü Resim Bölümü Sergi Açtı
-Sunay Akın ve Şiirleri
-Trabzon Bir Kültür Şehri
-Dalga Mizah Sayfası Fıkraları
-Şair Fatmanur Karahasanoğlu
-Sanat Haberleriniz İçin
-Sanat Evi Etkinlikler Sürüyor
-D.G.S.G Yıllık Sergi Planı
-Fotoğraf Yarışması
-Trabzonlu Ressamlar 2007 Müzayede Sı
-Moda Fotoğrafcısı Kevser Demirkıran
-Volkan konak Valiyi Ziyareti Etti
-Trabzon’un ünlüleri Kitapı çıktı
-K.P.S.D Derneği Kuruldu
-12.Kişisel Resim Sergisini Açtı
-Trabzon Güzel Sanatlar Lisesi
-TrabzonSanat.com Sitesi Tanıtıldı
-Yaşam Irmağımdan Şiirler
-Trabzon Sanat Evi Tanıtıldı
-KTÜ Tiyatro Kulubü
-Düğün Yada Davul & Deli Dumrul
-Hasan Kamil "Hayatı ve Düşünceleri"
-Beni yetiştiren Kültür Trabzon
-Karikatür Dalga
-Trabzon Kentine Yeni Bir Dergi
-CEF Sanat Galerisi
-Karakalem Ustası Cemal Akyıldız
-Fotoğraf Sanatçısı Osman Nuri Kardeş
-Pul Ressamı Burhan Agah Özak
-Temel Heykeli Başkentte
-Başkentte sanat Çıkarması
-Duru Tiyatro Eğitim Atölyesi
-Güneşin İzi Programı Trabzon'da
-Türk Dünyası Masallar Serisi
-Trabzon Karikatür Sanatı...
-K.P.S.D. İstanbul Sergisi
-Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gü
-Fotoğraf Sanatçısı Metin Öztürk
-Şair Erdal Eksert Göresledim Yeni Ki
-Basında Trabzon Sanat
-Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri
-Hikaye-i Mahmud Bedreddin
-Abit Güner'den Sergi Çıkarması
-Trabzon Bel. Engelliler Resim Yarışma
-Mustafa Ayaz Müzesi Açıldı
Türkiye Sanat

-14. Resim Sergisini Açtı
-Artium Bahar Müzayedesi
-Olimpiyat Parkı Açıldı
-Sanat Evi Başkanı Değişti
-Ertan Kadıoğlu Resim Sergisi
-Trabzon' ekranlara geldi
-Mustafa Ata Resim Sergisi Açıldı
-14.Kişisel Resim Sergisini Açıyor
-30 Saniyede 3 Milyon Sterlin
-Ayların Pırıltısı
-Resim Yarışması
-Oyun Yaz Atölye Çalışması
-5-6 Mayıs'da Sanat Projesi
-Namık kemal Kaçın 3.kişisel resim ser
-Bir Enstrümanı Tanıyalım
-Can Atilla Müzik Dalında Çığır Açtı
-Monalisa'nın Kimliği Belli Oldu
-Çöpten Sanata
-Özel Tiyatrolara Özel Ödenek
-Klasik Müziğe Verilen Önem Arttı
-Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülle
-Tan Oral 50. Sanat Yılı Sergisi
-Van Gogh ve Monet’ye ait tablolar bul
-İstanbul, 200 filmlik maratona hazır
-Çanakkale Destanı Hollywood yapımı
-Kanuni'nin Taht ve Baht İkilemi
-Sezai Kara Bakışı
-5 4 K a d ı n 5 4 Y a p ı t
-Avrupa Müziğinin Kalbi Türkiye'de
-Modern Deneyimler
-15. İzmir Avrupa Caz Festivali, 5-15
-Şu Çılgın Türkler Tiyatroda
-Yarışma .Siemens Sanat “Sınırlar-Yörü
-Türkiye Karikatürcüler Derneği Sergi
-100 dünya sanatçısı 600 eldivenle bar
-Konser - Tiyatro Buluşması
-Çağdaş Gösteri Estetiği
-Cihat BURAK ,İstanbul Modern ...
-Zekai Ormancı 40.Yıl Sergisi
-Abdulkadir Yıldırım 12.Kişisel Sergis
 
İç orta
 
 
Copright
 

© 2007 - 2012 Tüm Hakları Saklıdır. www.trabzonsanat.com Mail: trabzonsanat@hotmail.com
Sitedeki Tüm Harici Linkler Farklı Bir Sayfada Açılır. Site Harici Linklerin Sorumluluğunu Almaz l SU Vizyon®